Mini ZOO Slovensko
sk флаг Чехии25.17 hu

Mini ZOO Slovensko – je to potešenie, zážitok a nezameniteľný nástroj vývinu

mini ZOO Slovensko

Skvelá, neporovnateľná s ničím iným zábava ako pre deti, tak aj pre ich rodičov – je to kontaktná mini ZOO Slovensko. Tu sa malé detičky, ale aj tie staršie, môžu s chuťou vyblázniť pri komunikácii s menšími bezpečnými zvieratkami. Mini ZOO Slovensko je miesto, kde sa zvieratká neumiestňujú do klietok, ale ako obľúbení miláčikovia sa hrajú s návštevníkmi a nechávajú sa kŕmiť a hladkať. Pre každé dieťa sú zvieratá zdrojom prijemných emócií, prebúdzajúcich v dieťati viaceré vlastnosti, ktoré by v ňom rodičia  chceli podporovať a rozvíjať. Bezprostredný kontakt so zvieratkami v mini ZOO Slovensko rozvíja zvedavosť, záujem o okolitý svet a napokon aj záujem o ďalšie štúdium prírodných vied. Po prvom pozorovaní nezvyčajných zvyklostí zvierat a ich správania sa dieťa začína viac zaujímať o prírodu celkom, nachádza potešenie v skúmaní nového a viac sa obracia ku knihám či internetovým stránkam. Týmto vzniká dobrý základ pre ďalšie štúdium na škole a následne aj pre celý jeho ďalší rozvoj a pre  osobnostné a profesijné formovanie. Práve takéto jednoduché ale premyslené kroky rodičov vedú k správnemu smerovaniu životnej cesty dieťaťa. Rovnako komunikácia so zvieratami v mini ZOO Slovensko vplýva na rozvoj sebahodnotenia, sociálnych emócií, vzťahov s rodičmi a vrstovníkmi, ako aj na viaceré ďalšie oblasti života.

Mini ZOO Slovensko – miesto pre plnohodnotnú rodinnú komunikáciu

mini ZOO Slovensko

Čo veľmi často chýba v komunikácii rodičov s deťmi v súčasnej spoločnosti? Podnetný obsah a dôvod pre komunikáciu. Nie je zriedkavosťou, že matka väčšinu času pri komunikácii s dieťaťom venuje poučeniam, ponosovaniu a pokynom. V tomto v podstate často aj spočíva výchova. Avšak plnohodnotné vzťahy rodičov s deťmi vyžadujú aj prijemnú neformálnu komunikáciu, ktorá nie je spojená s každodennými starosťami. Taká komunikácia má byť naplnená radostnými emóciami a skvelými zážitkami, ako aj plnohodnotnou vzájomnou súčinnosťou. Priestor pre práve takúto komunikáciu poskytuje kontaktná mini ZOO Slovensko.

mini ZOO Slovensko

 Odporúčame, aby ste venovali pozornosť:

zoologická záhrada
ZOOmini Senec
zoologická záhrada ONE Fashion OutletZOOmini
miniZOO Trnava
ZOOmini Arkadia
Mapa stránok