Pravidlá návštevy kontaktnej zoologickej záhrady „MINIZOO“

Milí priatelia,

Je nám potešením privítať každého návštevníka našej zoo, ale zodpovedáme aj za zverené nám zvieratá. Majte na pamäti, že keď prídete do zoo, navštevujete ich domov. Spríjemnite komunikáciu nielen pre Vaše dieťa, ale aj pre zvieratko. Preto žiadame Vás, aby ste so všetkou vážnosťou a pochopením pristupovali k pravidlám, ktoré je nevyhnutné dodržiavať:

  • Milí hostia, jedlo, určené pre ľudí, je nevhodné pre obyvateľov našej zoo. Čipsy, cukríky, žuvačka, saláma apod. – je to pochúťka pre človeka, ale nie pre zvieratá! Preto vstup do zoo s vlastným krmivom či jedlom a jeho použitie na kŕmenie zvierat je prísne zakázané. Zvieratá je dovolené kŕmiť krmivom zakúpeným v „MINIZOO“, dotýkať sa ich, hladkať a maznať sa s nimi.
  • Je zakázané navštevovať zoo deťom predškolského/mladšieho školského veku bez sprievodu dospelých. Komunikácia dieťaťa so zvieratami sa má odohrávať len pod dohľadom dospelej osoby. Pri návšteve kontaktnej zoo rodičia(opatrovatelia) majú brať do úvahy vekové osobitosti dieťaťa. Počas návštevy zoo nesmiete nechať dieťa bez dozoru. Malé deti je potrebné držať za ruku/na rukách.
  • Nestrašte zvieratá výkrikmi a prenikavými zvukmi, nehádžte ich, dotýkajte sa ich jemne. Je zakázané ťahať, drgať, šklbať či štípať zvieratá – môže to byť vnímané ako prejav agresie. Dotyky zvierat deťmi majú byť opatrné, jemné a nežné. Pri komunikácii s obyvateľmi zoo nezabúdajte, že sú to ŽIVÉ bytosti a aj oni môžu pociťovať STRACH a BOLESŤ. Priblížiť zviera k tvári dieťaťa môže byť nebezpečné: aj najmenšie naše zvieratko má zuby a ostré pazúry, čo znamená, že môže pohryznúť alebo poškriabať.
  • Pred návštevou „MINIZOO“ dajte dieťaťu najesť a napiť a zoberte ho na toaletu, aby návšteva mohla trvať dlhšie a bola bezproblémová.
  • Ak dieťa trpí alergiou na zvieratá, neodporúčame návštevu zoologickej záhrady, za prejavy alergickej reakcie administrácia nenesie zodpovednosť.
  • Je zakázané mať u seba ostré, bodavé a režúce predmety, ničiť domčeky, voliéry a iné konštrukcie v sále. Je zakázané doniesť do „MINIZOO“ vlastné domáce zvieratko.
  • Je zakázaný vstup do „MINIZOO“ návštevníkom pod vplyvom alkoholu, toxických či omamných látok. Dodržujte čistotu, používajte smetné koše.
  • Ak zviera pohryzlo alebo poškriabalo Vás či Vaše dieťa, poprípade pri výskyte inej mimoriadnej udalosti, sú návštevníci povinní sa neodkladne obrátiť na administráciu „MINIZOO“. Bude Vám poskytnutá kvalifikovaná pomoc.
  • Nedodržanie pravidiel návštev alebo nevhodné správanie či pokus prekaziť oddych iných návštevníkov oprávňuje administráciu k vykázaniu návštevníka bez nároku na náhradu za lístok. V prípade ak správanie návštevníka viedlo k vzniku nehody v areáli „MINIZOO“, návštevník (alebo jeho zástupca) je povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu, ako majiteľom „MINIZOO“, tak aj jej postihnutým návštevníkom.
  • Základné pravidlo kontaktnej zoologickej záhrady „MINIZOO“: „Ukážte dieťaťu na vlastnom príklade spôsoby jednania so zvieratami, aby komunikáciou netrpela ani jedna zo strán“.